Hlavní obsah

ekonomický

Vyskytuje se v

politickoekonomický: politicko-ekonomickýsituace ap. politisch-ökonomisch

báze: materiální/ekonomická bázedie materielle/ökonomische Basis

perioda: periody ekonomického růstudie Perioden des ökonomischen Wachstums

software: ekonomický/jazykový softwaredie Wirtschaftssoftware/Sprachsoftware

ekonomický: ekonomický potenciáldas Wirtschaftspotenzial