Hlavní obsah

domluvený

Vyskytuje se v

domluvit: Domluveno!Abgemacht!

domluvit: přen., expr. Domluvil jsem!Punktum! Schluss!

pevně: být pevně domluvený s kýmmit j-m fest verabredet sein

provizorně: provizorně se domluvit na setkáníein Treffen provisorisch verabreden

schůzka: domluvit schůzku s kýmmit j-m ein Treffen verabreden

abmachen: Abgemacht!Domluveno!, Platí!

aussprechen: Lassen Sie ihn doch aussprechen!Nechte ho přece domluvit!

gelten: Das galt ihm für ausgemacht.Považoval to za domluvené.

stehen: Der Deal steht.Platí., Domluveno.

verständigen: sich nur auf Französisch verständigendomluvit se jen francouzsky