Hlavní obsah

domluvený

Vyskytuje se v

domluvit: Domluveno!Abgemacht!

pevně: být pevně domluvený s kýmmit j-m fest verabredet sein

provizorně: provizorně se domluvit na setkáníein Treffen provisorisch verabreden

schůzka: domluvit schůzku s kýmmit j-m ein Treffen verabreden

abmachen: Domluveno!, Platí!Abgemacht!

aussprechen: Nechte ho přece domluvit!Lassen Sie ihn doch aussprechen!

gelten: Považoval to za domluvené.Das galt ihm für ausgemacht.

verständigen: domluvit se jen francouzskysich nur auf Französisch verständigen