Hlavní obsah

diagram

Vyskytuje se v

kruhový: ekon. kruhový diagramdas Kreisdiagramm, das Tortendiagramm

hierarchický: hierarchický diagramein hierarchisches Diagramm

rozlišit: rozlišit údaje diagramu barvoudie Angaben des Diagramms durch die Farbe unterscheiden