Hlavní obsah

charmant

Nechtěli jste hledat:

chápavý(schnell) auffassend, begreifend, verstehend

charakterder Charakter, die Wesensart

charakteristickycharakteristisch, bezeichnend

charakteristickýcharakteristisch

charakteristikadie Charakteristik, die Kennzeichnung

charakterizacedas Charakterisieren, die Charakterisierung

charakterizovatcharakterisieren, kennzeichnen, bezeichnen

charakternícharaktervoll, charakterfest

charakterovýCharakter-

chargé d'affairesder Chargé d'Affaires