Hlavní obsah

basový

Přídavné jméno

  • hluboce znícíBass-basový klíčder Bassschlüsselbasový hlasdie Bassstimme

Přídavné jméno

  • kontrabasový ap.Bass-basová kytaradie Bassgitarre

Odvozená slova

bas

Vyskytuje se v

basový: basová kytaradie Bassgitarre