Hlavní obsah

arabsky

Příslovce

Vyskytuje se v

arabský: mat. arabská čísliceeine arabische Ziffer

cifra: arabské cifryarabische Ziffern

písmo: arabské/čínské písmoarabische/chinesische Schrift

arabsky: mluvit arabskyarabisch sprechen