Hlavní obsah

adäquat

Nechtěli jste hledat:

ad actaad acta

ADACder ADAC

Adamder Adam

adamitader Adamit

adaptabilitadie Adaptabilität, die Anpassungsfähigkeit

adaptabilníanpassungsfähig

adaptabilnostdie Adaptabilität, die Anpassungsfähigkeit

adaptaceder Umbau, die Adaptierung

adaptérder Adapter

adaptovanýhergerichtet, umgebaut, adaptiert