Hlavní obsah

Tier

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. zvířeein zahmes/wildes Tierkrotké/divoké zvíře
  2. mysl.laň

Vyskytuje se v

abschießen: zastřelit nemocné zvířekrankes Tier abschießen

berauben: připravit zvíře o svobodudas Tier seiner Freiheit berauben

Pelz: stáhnout kožich ze zvířeteeinem Tier den Pelz abziehen

überfressen: Zvířata ve volné přírodě se nepřežírají.Tiere in freier Wildbahn überfressen sich nicht.

verwunden: poranit zvířeein Tier verwunden

Wildbahn: zvířata žijící ve volné příroděin freier Wildbahn lebende Tiere

kožich: stáhnout ze zvířete kožicheinem Tier den Pelz abziehen

šlehnout: šlehnout zvíře bičemeinem Tier die Peitsche geben, ein Tier peitschen

vydělit: vydělit ze stáda nemocná zvířatakranke Tiere von der Herde absondern

zaklínat: zaklínat koho ve zvířej-n in ein Tier verhexen

Tier: krotké/divoké zvířeein zahmes/wildes Tier