Hlavní obsah

Markt

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. trh pravidelná akceauf den/zum Markt gehenjít na trh
  2. tržiště, trh
  3. trh, odbytiště domácí, světový ap.

Vyskytuje se v

jednotný: ekon. jednotný trheinheitlicher Markt/der Einheitsmarkt

trh: černý trhschwarzer Markt, der Schwarzmarkt

působit: Společnost působí na trhu už deset let.Die Gesellschaft ist seit zehn Jahren auf dem Markt tätig.

smlouvat: Rád na tržišti smlouvá.Auf dem Markt handelt er gern (über den Preis).

škála: široká škála výrobků na trhueine breite Palette von Produkten auf dem Markt

uvést: uvést nové zboží na trheinen neuen Artikel auf den Markt einführen

Markt: jít na trhauf den/zum Markt gehen