Hlavní obsah

Flugblatt

Nechtěli jste hledat:

floutekder Geck, der Laffe

fluidizacedie Fluidisierung

fluidizačníFluidisierungs-, Fluidisations-

fluidumdas Fluidum

fluktuacedie Fluktuation, die Schwankung

fluktuantder Jobhopper

fluktuovatfluktuieren, schwanken

fluordas Fluor

fluorescencedie Fluoreszenz

fluorescenčnífluoreszierend, fluorogen