Hlavní obsah

CD

Zkratka

Zkratka

  • ozn. autdas CD diplomatisches Korps

Vyskytuje se v

auflegen: eine CD/Schallplatte auflegenvložit CD/desku

přehrávač: přehrávač CDder CD-Player, der CD-Spieler

disk: die Compact Disc/CD-Plattekompaktní disk

vypálit: vypálit CDeine CD brennen

vysunovat, vysouvat: nechat vysunout CDeine CD ausfahren lassen