Hlavní obsah

überall

Vyskytuje se v

Senf: přihřát si svou polívčičku(überall) seinen Senf dazugeben

überall: odevšudvon überall

sprießen: Všude to pučí a zelená se.Überall sprießt und grünt es.

kolem: všude kolemüberall ringsum

který: Zlozvyky, které se teď všude rozšiřují.Unarten, die sich jetzt überall breitmachen.

všude: Všude bylo plno lidí.Überall waren viele Leute.

čumák: strkat do všeho čumákdie Nase überall hineinstecken

Auge: mít oči všudeseine Augen überall haben