Hlavní obsah

zodpovědně

Vyskytuje se v

zodpovědný: činit koho zodpovědným za coritenere q responsabile di qc

počínat si: Počínal si nezodpovědně.Si comportava con poca responsabilità.

ritenere: vinit koho z čeho, činit koho zodpovědným za coritenere responsabile q di qc