Hlavní obsah

zklamání

Vyskytuje se v

zklamat: zklamat očekávánídeludere le aspettative

celkem: Byl jsem celkem zklamán.Sono rimasto abbastanza deluso.

dožít se: Dožila se velkých zklamání.Ha vissuto grandi delusioni.

zklamat se: Zklamala se ve všech.È delusa da tutti.

aspettativa: zklamat očekávání kohodeludere le aspettative di q

delusione: zklamat kohodare una delusione a q

zklamání: K mému zklamání ...Con mia delusione ...