Hlavní obsah

supravodivý

Přídavné jméno

  • superconduttivo/-a