Hlavní obsah

rozpor

Vyskytuje se v

antitesi: essere in antitesi con qcbýt v protikladu k čemu, být v rozporu s čím

contraddizione: essere in contraddizioneodporovat si, být v rozporu

contrasto: essere in forte contrastobýt v příkrém rozporu/kontrastu

legge: in contraddizione con la leggev rozporu se zákonem

palese: contraddizioni palesizřejmé rozpory