Hlavní obsah

oprávnění

Vyskytuje se v

neoprávněný: neoprávněný uživatel/přístuputente/accesso non autorizzato

oprávněný: oprávněný nárokpretesa legittima

abilitato: osoba bez řidičského oprávněnípersona non abilitata alla guida

causa: oprávněný důvoddir. giusta causa

illegittimo: protiprávní/neoprávněná držbadir. possesso illegittimo

legittimo: oprávněné používání čehouso legittimo di qc

licenza: oprávnění k provozování (činnosti), provozovací licence, živnostenský listlicenza d'esercizio

pretesa: oprávněný/nepodložený nárokdir. pretesa legittima/infondata

oprávnění: řidičské oprávněnípatente (di) guida