Hlavní obsah

obvod

Vyskytuje se v

integrovaný: integrovaný obvodcircuito integrato

pás: míra v pase, obvod pasugirovita

circonferenza: obvod hrudníkůcirconferenza del torace

circoscrizione: volební obvodcircoscrizione elettorale

distretto: školský obvoddistretto scolastico

elettorale: volební obvodcircoscrizione elettorale

induttivo: indukční obvodcircuito induttivo

parallelo: paralelní obvodelettr. circuito in parallelo

spegnimento: zhášecí obvodelettron. circuito di spegnimento

stampato: tištěný spoj/obvodtecn. circuito stampato

obvod: obvod pasugirovita