Hlavní obsah

kostrbatý

Přídavné jméno

  1. (hrbolatý) accidentato/-a(nerovný) disuguale(pokřivený) storto/-akostrbaté písmo(roztřesené) scrittura tremolante, (naškrábané) scarabocchio, sgorbio
  2. přen.(projev ap.) zoppicantepřen.(neobratný) goffo/-a, impacciato/-akostrbatý překladtraduzione zoppicante/poco riuscita