Hlavní obsah

hospodářský

Vyskytuje se v

pokles: hospodářský poklesrecessione economica

růst: ekon. hospodářský růstcrescita economica

zvíře: hospodářská zvířata živý inventářbestiame

ciclo: ciclo economicohospodářský cyklus

comunità: Comunità Economica EuropeaEvropské hospodářské společenství

cortile: animali da cortiledomácí (hospodářská) zvířata drůbež ap.

crisi: crisi economicahospodářská krize

depressione: la grande depressionevelká hospodářská krize

unione: unione economica/doganalehospodářská/celní unie