Hlavní obsah

deposito

Vyskytuje se v

binario: vedlejší/odstavná kolejbinario di raccordo/deposito

deposito: úschovna zavazadeldeposito bagagli

fede: skladní listcomm. fede di deposito

libretto: vkladní knížkalibretto di banca/deposito

adibire: Tato místnost slouží jako sklad.Questo locale è adibito a deposito.

depozitní: depozitní certifikátcertificato di deposito

kolej: žel. odstavná kolejbinario di deposito/sosta

komisní: komisní prodejvendita in conto deposito

muniční: muniční skladdeposito di munizioni

počáteční: počáteční vklad/kapitáldeposito /capitale iniziale

schránka: úschovní schránka na zavazadlaarmadietto per deposito bagagli

sklad: voj. zbrojní skladdeposito di armi, arsenale

skladiště: ekon. celní skladištědeposito doganale

surovina: sběrné suroviny sběrnadeposito di rottami

termínovaný: fin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)deposito a termine

úložiště: úložiště (jaderného) odpadudeposito di rifiuti nucleari

úložný: úložný prostorspazio deposito, skladovací spazio magazzino

úschova: dát co do úschovy komu/kamdare qc in custodia a q, uložit depositare qc in qc

úschovna: úschovna zavazadeldeposito bagagli

vkladní: ekon. vkladní knížkalibretto di deposito

zavazadlo: úschovna zavazadeldeposito bagagli

depositare: Uložil jsem peníze v bance.Ho depositato il denaro in banca.