Hlavní obsah

compenso

Vyskytuje se v

compenso: zato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.in/per compenso

pattuire: dohodnout se na odměně za copattuire un compenso per qc

proporzionato: přiměřená odměnaun compenso proporzionato

náhrada: jako náhrada, náhradou za cocome compenso/indennizzo/compensazione per qc

úplata: za úplatudietro compenso, převod ap. a titolo oneroso

započítat: (vzájemně) započíst pohledávky ap.(contro)bilanciare, compensare

náležet: Náleží ti odměna.Ti spetta un compenso.

compensare: odměnit koho za službucompensare q per un servizio