Hlavní obsah

vytváření

Vyskytuje se v

předpoklad: vytvářet pro co nezbytné předpokladycréer des conditions nécessaires à/pour qqch

faire: Látka, která vytváří záhyby.Un tissu qui fait des plis.