Hlavní obsah

vyhozený

Vyskytuje se v

koš: vyhodit co do koše i přen.jeter qqch à la poubelle

pojistka: vyhodit pojistkyfaire sauter les plombs

povětří: vyhodit co do povětřífaire sauter qqch

vzduch: vyhodit/vyhazovat co do vzduchufaire sauter/exploser qqch

kloub: vyhozený z kloubudéboîté, luxé

dlažba: vyhodit koho na dlažbumettre qqn sur le pavé

dveře: vyhodit koho ze dveřímettre qqn à la porte

vyhodit si: vyhodit si z kopýtkas'éclater

jeter: vyhodit kartujeter une carte

flanquer: vyrazit s kým dveře, vyhodit koho ze dveříflanquer qqn à la porte

dehors: vyhodit koho/co venmettre qqn/qqch dehors

pavé: vyhodit koho na dlažbumettre qqn sur le pavé

porte: vyrazit, vyhodit koho, vyrazit s kým dveřemettre qqn à la porte

vyhodit: vyhodit co do vzduchufaire sauter qqch