Hlavní obsah

vlivem

Předložka

Vyskytuje se v

příznivý: mít příznivý vliv na kohoavoir une influence bénéfique sur qqn

effet: pod vlivem čehosous l'effet de qqch

influence: mít vliv na kohoavoir de l'influence sur qqn

orbite: dost(áv)at koho pod svůj vlivattirer qqn dans son orbite

vliv: pod vlivem pod dojmem čehosous l'effet de qqch