Hlavní obsah

výjimka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (odchylka od pravidla) exception f
  2. (lišící se osoba, věc ap.) exception fs výjimkou koho/čehoexception faite de qqn/qqch, à l'exception de qqn/qqchs výjimkou toho, že...à ceci près que...bez jakékoli výjimky, naprosto bez výjimkysans nulle exception

Vyskytuje se v

potvrzovat: pořek. Výjimka potvrzuje pravidlo.Il n'y a pas de règle sans exception.

pravidlo: Výjimka potvrzuje pravidlo.Il n'y a pas de règle sans exception.

comporter: Každé pravidlo připouští výjimky.Toute règle comporte des exceptions.

confirmer: Výjimka potvrzuje pravidlo.L'exception confirme la règle.

règle: Výjimka potvrzuje pravidlo.L'exception confirme la règle.

supporter: Toto pravidlo nesnese žádnou výjimku.Cette règle ne supporte aucune exception.

výjimka: s výjimkou koho/čehoexception faite de qqn/qqch, à l'exception de qqn/qqch