Hlavní obsah

vítězství

Podstatné jméno, rod střední

  1. (získání převahy v utkání) koho nad kým victoire f de qqn sur qqn
  2. (nabytí převahy) victoire f, triomphe m

Vyskytuje se v

dobýt: dobýt vítězstvíremporter une victoire

chanter: chanter victoireopěvovat vítězství

conduire: Son entraîneur l'a conduit à la victoire.Jeho trenér ho dovedl k vítězství.

cher: La victoire a coûté cher.Vítězství bylo draze vykoupeno.

victoire: victoire à la PyrrhusPyrrhovo vítězství