Hlavní obsah

třepat

Nedokonavé sloveso

  1. (trhavě pohybovat) čím agiter, secouer qqch
  2. (setřepávat, vytřepávat) secouer