Hlavní obsah

srdečně

Vyskytuje se v

dýchavičnost: med. srdeční dýchavičnostdyspnée cardiaque

mrtvice: med. srdeční mrtviceinfarctus

předsíň: srdeční předsíňoreillette

rytmus: fyziol. srdeční rytmusrythme cardiaque

srdeční: srdeční vadamalformation cardiaque

zdravit: srdečně koho zdravitsaluer qqn cordialement

affectueusement: Affectueusement votre...Srdečně Vás zdraví... závěrečná fráze v dopise

asthme: med. asthme cardiaquesrdeční astma

râpe: bruit de râpe(silný) srdeční šelest

cœur: arrêt du cœursrdeční zástava

valvule: valvule cardiaquesrdeční chlopeň

cœur: affaire de cœursrdeční záležitost