Hlavní obsah

scolaire [skɔlεʀ]

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

patronage: školní družinapatronage scolaire

ramassage: (hromadná) přeprava žáků do školramassage scolaire

refondre: úplně přepracovaná učebnicemanuel scolaire entièrement refondu

scolaire: školní rokannée scolaire

docházka: povinná školní docházkaobligation scolaire

jídelna: školní/závodní jídelnacantine d'entreprise/scolaire

osnova: učební osnovyprogramme scolaire

povinný: povinná školní docházkaobligation scolaire

prázdniny: školní prázdninyvacances scolaires

rok: školní/akademický rokannée scolaire/universitaire

školní: školní věkâge scolaire

racket: šikana mezi dětmiracket scolaire