Hlavní obsah

rejstřík

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (abecední seznam) index m, table f alphabétique, répertoire m
  2. (úřední soupis) registre m, casier mobchodní rejstříkregistre du commerce et des sociétés, BeF registre des personnes morales RPMčistý trestní rejstříkcasier judiciaire vierge
  3. (tóny stejného zabarvení) registre m

Vyskytuje se v

jmenný: jmenný rejstřík např. pacientů v nemocnicimatricule

trestní: výpis z trestního rejstříkuextrait du casier judiciaire

výpis: výpis z trestního rejstříkuextrait du casier judiciaire

zápis: zápis společnosti do obchodního rejstříkuimmatriculation d'une société au registre du commerce

rejstřík: obchodní rejstříkregistre du commerce et des sociétés, BeF registre des personnes morales RPM