Hlavní obsah

querelle

Vyskytuje se v

quereller: avec qqn (po)hádat se s kýmse quereller

byzantin: zbytečná diskuse/hádkadiscussion/querelle byzantine

clocher: místní spory malicherné, žabomyší válkyquerelles de clocher

hádka: manželská hádkaquerelle entre époux/de ménage

scéna: manželská scénaquerelle d'époux/de ménage

querelle: vyhledávat hádky s kýmchercher querelle à qqn