Hlavní obsah

pozůstalost

Vyskytuje se v

bien: biens successorauxpozůstalost, majetek patřící do dědictví