Hlavní obsah

potentiel

Nechtěli jste hledat:

potenčníde puissance

potentnísexuellement puissant, viril

potěralevin , frai

potěrovýde couche

potěšeníplaisir , joie , délice

potěšenýse réjouissant , heureux/-euse

potěšitfaire* plaisir , réjouir

potěšit sese réjouir

potěšitelnýréjouissant/-ante

potěšujícíconsolant/-ante, réjouissant/-ante