Hlavní obsah

přispět

Vyskytuje se v

mlýn: přispět svou troškou do mlýnaapporter sa pierre à l'édifice

sien: y mettre du siendát do toho něco svého, přispět (svým dílem), projevit dobrou vůli

assistance: donner son assistance à qqnpřispět komu na pomoc

édifice: apporter sa pierre à l'édificepřispět (svou) troškou do mlýna