Hlavní obsah

obal

Vyskytuje se v

květní: bot. květní obalenveloppe florale

obal: mluvit bez obaluparler sans déguisement