Hlavní obsah

naběhnout

Dokonavé sloveso

  1. (vběhnout, narazit) na co se 'heurter contre qqch
  2. přen.(otéct) gonfler, (s')enfler
  3. přen. hovor.(o stroji ap.) démarrer, partir
  4. hovor. expr.(přiběhnout) accourir