Hlavní obsah

jó, jo, jojo

Citoslovce

  • (vyjadřuje radost, obdiv) ouah(bohužel) 'hélas(pohrdání, znechucení, lhostejnost) bof