Hlavní obsah

compact

Vyskytuje se v

disque: kompaktní disk, kompakt, CD audiodisque compact

celistvý: miner. celistvý vápeneccalcaire compact

kompaktní: kompaktní disk/fotoaparátdisque/appareil de photo compact

fotoaparát: kompaktní fotoaparátappareil photo compact