Hlavní obsah

aritmetický

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

průměr: aritmetický/geometrický průměrmoyenne arithmétique/géométrique

arithmétique: moyenne arithmétiquearitmetický průměr

arithmétique: progression/suite arithmétiquearitmetická posloupnost/řada