Hlavní obsah

aritmetický

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

průměr: aritmetický/geometrický průměrmoyenne arithmétique/géométrique

arithmétique: aritmetický průměrmoyenne arithmétique

aritmetický: aritmetický průměrmoyenne arithmétique