Hlavní obsah

článek

Vyskytuje se v

galvanický: galvanický článekpile galvanique

mokrý: elektr. mokrý článekpile à liquide

řetěz: být pouhým článkem řetězun'être qu'un maillon de la chaîne

désosser: rozpitvat článekdésosser un article

fond: úvodník, úvodní článekarticle de fond

découper: vystřihnout článek z novindécouper un article dans un journal

reprendre: přepracovat článekreprendre un article

survoler: přeletět článek očimasurvoler un article

maillon: být pouhým článkem řetězun'être qu'un maillon de la chaîne

článek: anat. článek prstuphalange