Hlavní obsah

článek

Vyskytuje se v

galvanický: galvanický článekpile galvanique

mokrý: elektr. mokrý článekpile à liquide

řetěz: být pouhým článkem řetězun'être qu'un maillon de la chaîne

désosser: désosser un articlerozpitvat článek

fond: article de fondúvodník, úvodní článek

découper: découper un article dans un journalvystřihnout článek z novin

reprendre: reprendre un articlepřepracovat článek

survoler: survoler un articlepřeletět článek očima

maillon: n'être qu'un maillon de la chaînebýt pouhým článkem řetězu