Hlavní obsah

époque [epɔk]

Vyskytuje se v

moderne: hist. époque moderne(raný) novověk, novověké dějiny 1492-1789

notre: à notre époquev naší době

fleurir: À cette époque les arts fleurissaient.V té době umění vzkvétala.

holocaust: oběti/období holocaustuvictimes /époque de l'holocauste