Hlavní obsah

zbavený

Přídavné jméno

  1. (osvobozený) čeho free(d) from/of sth, rid of sth
  2. (nežádoucí částí) čeho free(d) from/of stho nežádoucím často pomocí -free za slovem
  3. (funkce, vlastnosti ap.) čeho deprived of sthform. void of sth

Vyskytuje se v

zbavit: náb. ... zbav nás od zlého... deliver us from evil

zbavit: Chtějí zbavit zemi korupce.They want to rid the country of corruption.

zbavit: zbavit ubrus skvrnremove stains from the tablecloth

zbavit: zbavit funkce kohoremove sb from office, dočasně suspend, propustit dismiss sb

zbavit se: zbavit se dluhůget rid of debts

deliver: náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého

evil: bibl. deliver us from evilzbav nás od zlého

habit: kick the drug habitzbavit se drogové závislosti

hand: take sth off sb's handszbavit koho čeho, sejmout co z koho, pomoci komu od čeho ulevit od odpovědnosti

rank: strip sb of his/her rankzbavit koho hodnosti, degradovat koho

remove: remove sb from powerzbavit moci koho

divest: The company divested itself of foreign shares.Společnost se zbavila zahraničních akcií.

rid: She's glad to be rid of him.Je ráda, že se ho zbavila.