Hlavní obsah

zalomit

Dokonavé sloveso

  1. (klíč v zámku ap.) co v čem break sth in sth
  2. (text ap.) co make up sthvýp. (řádek automaticky) wrap
  3. (dát lomený tvar) co bend sth