Hlavní obsah

vyznačit

Dokonavé sloveso

  1. (značkami odlišit) co čím mark sth with sth(značkami vymezit) mark out sth
  2. (zakreslit) co mark(zvýraznit) highlight(zanést do grafu ap.) plot sth