Hlavní obsah

vyvázat

Dokonavé sloveso

  1. odb.(publikaci ap.) co bind sth
  2. kniž.(zbavit povinnosti) koho z čeho relieve sb of sthkniž.(zprostit) absolve, release sb from sth
  3. (ze sloučeniny ap.) co liberate sth