Hlavní obsah

vnímání

Vyskytuje se v

vnímat: Vnímáš mě?Are you listening to me?

oblivious: vůbec nevnímat cobe oblivious of/to sth

perception: prostorové vnímánídepth perception

sensory: smyslové orgány/vnímánísensory organs/perception

subliminal: podprahová reklama, reklama založená na podprahovém vnímánísubliminal advertising