Hlavní obsah

velkoburžoazie, kniž. velkoburžoasie