Hlavní obsah

uzávěr

Vyskytuje se v

bond: ekon. goods in bondzboží vázané v celním skladu, zboží pod celní uzávěrou

cap: screw capšroubovací uzávěr láhve ap.

radiator: radiator capuzávěr chladiče

swing: swing toppatentní/třmenový uzávěr pivní láhve ap.

lockdown: The entire area is under lockdown.Celá oblast je uzavřená/pod uzávěrou.