Hlavní obsah

uvážený

Vyskytuje se v

dle: dle vlastního uváženíat one's discretion

uvážení: To stojí za uvážení.That is worth considering.

uvážení: Nechám to na vaše uvážení.I'll leave it to/at your discretion.

uvážit: pečlivě co uvážitgive sth careful consideration

consideration: after much/careful considerationpo dlouhém zvažování/pečlivém uvážení

discretion: use one's discretionjednat dle vlastního uvážení

discretion: leave sth to sb's discretionnechat co na uvážení koho

discretionary: práv. discretionary powersdiskreční pravomoci, právo jednat dle volného uvážení