Hlavní obsah

uvážený

Vyskytuje se v

dle: dle vlastního uváženíat one's discretion

uvážení: To stojí za uvážení.That is worth considering.

uvážit: pečlivě co uvážitgive sth careful consideration

consideration: po dlouhém zvažování/pečlivém uváženíafter much/careful consideration

discretion: jednat dle vlastního uváženíuse one's discretion

discretionary: diskreční pravomoci, právo jednat dle volného uváženípráv. discretionary powers